POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, PETIT MÓN ECOLÒGIC informa els Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
ResponsableAlbert Trabal Campdelacreu
77311317Z
C/ de l'Església 26 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà
hola@petitmonecologic.com
Finalitat•Gestionar les dades a les quals l'entitat accedeix com a conseqüència de la navegació; i/o consulta
• Enviar comunicacions comercials, en cas d'acceptació
LegitimacióConsentiment de l'interessat
DestinatarisNo se cediran les dades a tercers, tret d'obligació; legal o autorització; expressa
DretsAccedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el següent domicili C/ de l'Església 26 - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà.
Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació; davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en cas d'incompliment per part de l'entitat.
Conservació de les dadesLes dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través dels formularis d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat d'aquesta, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació amb els formularis de la pàgina web, l'Usuari ha d’omplir els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que PETIT MÓN ECOLÒGIC no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, PETIT MÓN ECOLÒGIC quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita a PETIT MÓN ECOLÒGIC han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat?

PETIT MÓN ECOLÒGIC informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

PETIT MÓN ECOLÒGIC té perfils oberts en les següents xarxes socials: